Behov av barnomsorg under planeringsdagar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna anmälan måste skickas in i god tid, se vilket sista anmälningsdatum som gäller:

 

Planeringsdagar för förskolan 

Planeringsdagar för förskolan

 • Fredag 16 augusti 2024
  Sista ansökningsdag för barnomsorg: 2 augusti
 • Fredag 11 oktober 2024
  Sista ansökningsdag för barnomsorg: 29 september
 • Måndag 3 mars 2025
  Sista ansökningsdag för barnomsorg: 16 februari
 • Fredag 13 juni 2025
  Sista ansökningsdag för barnomsorg: 3 juni

Planeringsdagar för fritidshem

 • Fredag 16 augusti 2024
  Sista ansökningsdag för barnomsorg: 2 augusti
 • Måndag 3 mars 2025
  Sista ansökningsdag för barnomsorg: 16 februari
 • Fredag 13 juni 2025
  Sista ansökningsdag för barnomsorg: 3 juni

 

Viktigt att veta

 • Verksamheten bemannas utifrån inkomna behov av barnomsorg och därför är det viktigt att du anger ditt behov så noggrant som möjligt
 • Det är inte säkert att det är ordinarie personal som jobbar
 • Det är inte säkert att ditt barn erbjuds plats på ordinarie avdelning i och med att verksamheten slås samman
 • Du är skyldig att meddela oss om något skulle förändras eftersom det innebär en stor kostnad för kommunen om du inte nyttjar den plats du ansökt om

 

Tempus

När ditt barn placerats kommer du som vårdnadshavare att kunna se barnets schema i Tempus. Om du behöver göra ändringar i schemat tar du kontakt med pedagogerna på barnets avdelning så justerar de tiderna i Tempus.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa