Behov av barnomsorg när ordinarie verksamhet är stängd för kompetensutveckling samt sommarveckorna 27-32

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du behov av barnomsorg när ordinarie verksamhet är stängd för kompetensutveckling samt vid sommarveckorna 27 - 32. 

Vid ansökan som gäller barnomsorg sommarsammanslagningen veckorna 28 - 31 behöver du ladda upp ett intyg där din arbetsgivare eller studiesamordnare intygar vilka veckor du arbetar eller studerar, du hittar intyget här intill.  Om ni är två vårdnadshavare och bor på samma adress behöver ni ladda upp intyg för er båda. Inget intyg krävs för ansökningar som gäller barnomsorg när ordinarie verksamhet är stängd för kompetensutveckling. 
 

Viktigt att veta

 • Verksamheten bemannas utifrån inkomna behov av barnomsorg och därför är det viktigt att du anger ditt behov så noggrant som möjligt
 • Det är inte säkert att det är ordinarie personal som jobbar
 • Det är inte säkert att ditt barn erbjuds plats på ordinarie avdelning i och med att verksamheten slås samman
 • Du är skyldig att meddela oss om något skulle förändras eftersom det innebär en stor kostnad för kommunen om du inte nyttjar den plats du ansökt om

 

Sista dag för anmälan

Du kan logga in i din ansökan fram till och med datum nedan för att ange eller ändra dina schematider. För att ändra eller lägga till schematider i efterhand loggar du in på ditt ärende och klickar på knappen "Ändra" vid den här frågan.

 • Barnomsorg när ordinarie verksamhet är stängd för kompetensutveckling
  Sista dag för anmälan: två veckor före aktuell dag
   
 • Sommarveckorna 27-32
  Sista dag för anmälan: 20 maj

 

Förskolans ordinarie verksamhet är stängd för kompetensutveckling

 • Fredag 18 augusti 2023: Alla avdelningar
 • Måndag 25 september 2023: Björnen, Lodjuret, Älgen och Renen
 • Fredag 29 september 2023: Ekorren, Järven, Räven, Kometen och Stjärnen
 • Måndag 4 mars 2024: Alla avdelningar
 • Torsdag 13 juni 2024: Björnen, Lodjuret, Älgen och Renen
 • Fredag 14 juni 2024: Ekorren, Järven, Räven, Kometen och Stjärnen

 

Fritidshemmens ordinarie verksamhet är stängd för kompetensutveckling

 • Fredag 18 augusti
 • Måndag 4 mars
 • Fredag 14 juni

 

Tempus

När ditt barn placerats kommer du  som vårdnadshavare att kunna se barnets schema i Tempus. Om du behöver göra ändringar i schemat tar du kontakt med pedagogerna på barnets avdelning så justerar de tiderna i Tempus. 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa