Avfallsabonnemang fritidshus

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

De gamla fritidshuskärlen tas nu bort och alla fritidshusägare hänvisas till de nedgräva behållarna för mat-och restavfall på våra återvinningsstationer. Ni hänvisas till den återvinningsstation som finns närmast din fastighet men ni är välkomna att lämna ert mat-och restavfall på den plats som passar dig bäst.

På återvinningsstationerna kommer det också finnas möjlighet att återvinna förpackningar av papp, plast, ofärgat och färgat glas samt tidningar och batterier. Ni kan som fritidshusägare också ansöka om abonnemang för eget kärl med hämtning året runt.

Information om kostnader, placering av återvinningsstationer med mera har gått ut i brev samt finns att läsa om på Malå Kommuns hemsida.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa