Ansökan om elevresor (Gymnasium)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts, men har under vissa förutsättningar rätt till stöd till dagliga resor mellan bostad och skola.

Med elevresor avses gymnasielevers resor mellan bostad och skola under skoldagar. Det gäller till och med vårterminen eleven fyller 20 år. Stödet beviljas i första hand i form av ett busskort. 
 

För att eleven ska vara berättigad till stöd för dagliga elevresor gäller följande:

•  Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.

•  Eleven studerar på heltid.

•  Reseavståndet mellan bostad och skola är minst 6 km.

•  Eleven är ej beviljad inackorderingstillägg

Stödet kan även utgå som en kombination av busskort och kontantersättning om avståndet till närmaste hållplats från folkbokföringsadressen är minst 4 kilometer och om eleven uppfyller ovanstående regler för dagliga resor.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa