Hälsouppgift inför Förskoleklass

LÄS MER

Här kan du lämna in hälsouppgifter om elev i förskoleklass. Hälsouppgifterna lämnas in när Nilaskolans skolsköterska har efterfrågat det från er. 

 

För att på bästa sätt kunna hjälpa och stödja ert barn under tiden i skolan behöver vi i elevhälsans medicinska insats få veta något om eventuella tidigare eller nuvarande sjukdomar samt om ert barn för närvarande har några besvär eller svårigheter. Vi ber er därför fylla i denna hälsouppgift. Skolläkaren och skolsköterskan som tar emot dessa uppgifter har tystnadsplikt. 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00