Ansökan om specialkost och/eller anpassad måltid

LÄS MER

Som vårdnadshavare har du möjlighet att ansöka om specialkost och anpassade måltider. Om ansökan beviljas kommer den ansökta kosten att börja serveras inom 2 veckor. Avslås ansökan får du en återkoppling om det.

 

Viktig information
Det är viktigt att du som vårdnadshavare pratar med personal på skolan om aktuell specialkost eller behovsanpassad måltid. Om ditt barn har en allvarlig allergi är det särskilt viktigt att informera om vad som ska göras vid en eventuell allergisk reaktion och om adrenalinspruta finns.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 141 00