Behov av barnomsorg sommartid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du behov av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg  på kvällar/nätter/helger under vecka 27-32. Sista dag för anmälan är den 18 maj, men ju tidigare du gör anmälan desto bättre är det för vår planering.

Det är viktigt att du anger ditt behov så noggrant som möjligt så att vi kan anpassa bemanningen.

Du kan logga in och ändra dina uppgifter till och med 18 maj.

I ansökan behöver du ladda upp ett intyg där din arbetsgivare eller studiesamordnare intygar vilka dagar du arbetar eller studerar, intyget hittar du här intill.  Om ni är två vårdnadshavare behöver du ladda upp intyg för er båda.

 

Viktigt att veta

  • Verksamheten bemannas utifrån inkomna behov av barnomsorg och därför är det viktigt att du anger ditt behov så noggrant som möjligt
  • Det är inte säkert att det är ordinarie personal som jobbar
  • Det är inte säkert att ditt barn erbjuds plats på ordinarie avdelning i och med att verksamheten slås samman
  • Du är skyldig att meddela oss om något skulle förändras eftersom det innebär en stor kostnad för kommunen om du inte nyttjar den plats du ansökt om

 

Tempus

När ditt barn placerats kommer du  som vårdnadshavare att kunna se barnets schema i Tempus. Om du behöver göra ändringar i schemat tar du kontakt med pedagogerna på barnets avdelning så justerar de tiderna i Tempus. 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa