Inkomstuppgifter för barnomsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inkomstuppgifter ska lämnas för vårdnadshavare men även för sammanboende som inte är vårdnadshavare. 

I Malå kommun ska alla vårdnadshavare som har barn i förskola och/eller på fritidshem lämna inkomstuppgift senast den 30 april. Om ingen inkomstuppgift lämnas debiteras den högsta avgiften enligt maxtaxa. I de fall föräldrar har gemensam vårdnad och inte bor ihop men barnet bor hos båda två, är barnet berättigat till två barnomsorgsplatser. I dessa fall är vårdnadshavarna ensamma platsinnehavare av respektive plats och ansvarar för sin avgift.

Barnomsorgsavgiften beräknas utifrån ditt hushålls totala inkomster. Den inkomst som ska redovisas är skattepliktiga inkomster som exempelvis lön, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning eller sjukersättning. Bidrag som inte är skattepliktiga ska inte redovisas, det kan till exempel vara bostadsbidrag, barnbidrag, studiebidrag eller etableringsersättning.
Tänk på att lämna en ny inkomstredovisning då hushållets gemensamma inkomst förändras.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa