Inackorderingstillägg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg från hemkommunen utgår till elever som omfattas av gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och gymnasial påbyggnadsutbildning. Inackorderingstillägg är ett kommunalt bidrag som ska ersätta en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten och resor mellan studieorten och hemmet. Inackorderingstillägg och resetillägg för dagliga resor kan inte utgå samtidigt. Ny ansökan måste göras för varje läsår. 

Du som är elev vid folkhögskola, fristående skola och riksinternat ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Vem har rätt till inackorderingstillägg? 

För att du som elev ska vara berättigad till inackorderingstillägg gäller följande:

  • Du är folkbokförd i kommunen
  • Inackorderingstillägg utgår t o m vårterminen det år du fyller 20 år
  • Du är heltidsstuderande

Inackorderingstillägg för inackordering på hemorten kan beviljas:

  • om dina föräldrar vistas utomlands huvuddelen av året och du bor kvar i Sverige.
  • om du på grund av sociala missförhållanden i bostaden bor inackorderad och intyg från social myndighet styrker detta.

Utbetalning 

Inackorderingstillägg utgår som kontant ersättning (1750 SEK). Inackorderingstillägg utbetalas under perioden september t o m maj (nio månader). Utbetalningen sker normalt till samma person och konto som studiebidraget, vanligen den 27:e i varje månad. Kom ihåg att ange kontonummer (clearingnr och kontonr) i din ansökan. 

Ändrade förhållanden 

Du som sökande är skyldig att anmäla ändringar som påverkar inackorderingstillägget till Utbildningskontoret i Malå kommun. Kommunen kan kräva tillbaka ersättning om du anger felaktiga uppgifter.


OBS! 

Inackorderingstillägg och resetillägg för dagliga resor eller gymnasiebusskort kan normalt inte utgå samtidigt. Därför kan du som får inackorderingstillägg inte få ersättning för dagliga resor/busskort.
 
 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953-140 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa