Skolskjuts - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i förskoleklass och grundskola kan ansöka om skolskjuts och beviljas det under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda. Har du frågor kring skolskjutsar så vänd dig till skolskjutshandläggare via kommunens växel, tfn: 0953 - 140 00. Direktlänk till Malå kommuns hemsida för mer information om skolskjuts. 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsavdelningen
utbildningskontoret@mala.se
0953-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Barnet går i årskurs F - 9
  • Om ansökan påverkar en vårdnadshavare på en annan adress ska även denna signera ansökan med e-legitimation. När du skickar in ärendet kommer andra vårdnadshavaren att notifieras via e-post och/eller sms om att signera ärendet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa