V8 - Malå bibliotek

LÄS MER

Biblioteket är ett integrerat folk- och skolbibliotek, som ligger i Nilaskolan. Här finns faktaböcker och skönlitteratur för barn, ungdomar och vuxna. Vi har även dagstidningar, tidskrifter, ljudböcker och film.

Frågor om e-tjänsten

Malå bibliotek
biblioteket@mala.se