Plats i grundskola eller utflyttning från Malå kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som vårdnadshavare ska du anmäla inflyttning till kommunen och behov av skolplats för ditt barn. Du ska även meddela om barnet kommer att flytta till annan kommun.

Nilaskolan är kommunens enda grundskola. I vissa fall kan barnet även gå i skola i en annan kommun vilket du som vårdnadshavare i så fall behöver ansöka om i den kommunen. 

Handläggning och beslut
Du kan ansöka via e-tjänst eller blankett. Ansökningarna handläggs allt eftersom de kommer in. Beslut meddelas av rektor. Skulle du som vårdnadshavare inte vara nöjd med beslutet kan det överklagas inom tre veckor från det att du fått ta del av beslutet. Information om hur det går till följer med beslutet.

 

Nilaskolans besöksadress
Skolgatan 2
939 31 MALÅ

Nilaskolans postadress
Malå kommun
Utbildningsavdelningen 
Box 2
939 21 MALÅ

 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa