Plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du via e-tjänst eller blankett ansöka om plats i:

  • Förskola 
  • Fritidshem (även lovfritids och bussfritids)
  • Pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger (OB-verksamhet)

    OBS: För att beviljas plats på OB-verksamheten krävs det att du lämnar in ansökan samt två bilagor:
  1. Arbetsscheman 
  2. Intyg från arbetsgivaren att arbetstid inte förläggs på dagtid. Blanketten hittar du här intill, klicka på "Hämta blanketter".

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa