Upplevd kränkande behandling inom skola och fritidshem - anmälan

LÄS MER

Om du som elev, ditt barn, eller någon annan utsatts för kränkande behandling vid någon av våra verksamheter, bör du i första hand vända dig till ansvarig rektor. Du kan också anmäla kränkningar och trakasserier via e-tjänst. 

Fyll i uppgifter för barnet/eleven som har upplevt sig vara utsatt för kränkande behandling. Om det rör sig om flera barn/elever som upplever sig blivit utsatta för kränkningar ska du fylla i en anmälan per barn/elev.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00