Plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger - uppsägning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare säga upp ditt barns plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger

 • Förskola
  Vänligen observera att uppsägningstiden är två månader från det datum uppsägningen kom in till oss. Avgift enligt ordinarie taxa tas ut för vistelsetid. 
   
 • Fritidshem
  Vänligen observera att uppsägningstiden är två månader från det datum uppsägningen kom in till oss. Avgift enligt ordinarie taxa tas ut under uppsägningstiden och debiteras på hel månad.
   
 • Pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger (OB-verksamhet)
  Ingen avgift tas ut från det datum uppsägningen kom in till oss, uppsägning av plats sker direkt.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa