SFI / Swedish for immigrants - ansökan / Application (e-blankett)

LÄS MER

Svenska för invandrare, SFI, är en kurs för vuxna invandrare med uppehållstillstånd som vill lära sig grunderna i det svenska språket. Här kan du ansöka till SFI. Efter inkommen ansökan kallas du på ett inskrivningssamtal där skolan gör en kartläggning och en nivåbedömning som sedan avgör vilken kurs du ska studera.


Swedish for immigrants, is a course for adult immigrant who hold a permanent residence permit and wish to learn the basic knowledge in swedish language. Apply here.

Information om SFI finns på Malå kommuns webbplats (länk).

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa