Undervisning i modersmål eller minoritetsspråk - ansökan

LÄS MER

Vem har rätt att läsa ämnet modersmål?
Gäller enligt Skollagen för grundskolan och grundsärskolan (Skollagen 10 kap. 7§, Skollagen 11 kap. 10§,):

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. De nationella minoritetsspråken är: Finska, Jiddisch, Meänkieli, Romani chib och Samiska.

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Dock måste eleven ha grundläggande kunskaper i språket.

Rektor beslutar om en elevs modersmålsundervisning. (Skolförordningen (2011:185) 5 kap.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eleven har skolplacering i Malå kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa