Olycksfallsförsäkring - skadeanmälan

LÄS MER

Malå kommun har tecknat olycksfallsförsäkring med Svedea. Den gäller för barn, elever, ungdomar och vissa vuxna som vistas i våra verksamheter. Se mer information via "Försäkringsbesked" eller anmäl skada via Starta e-tjänst > Skadeanmälan >  Till skadeformuläret

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00