Ersättning för mat- och resekostnader under prao (e-blankett)

LÄS MER

I den här tjänsten kan du ansöka om matersättning och reseersättning för kostnader som en grundskoleelev haft under sin prao

 

Regler beträffande resor, kost och logi under praktik

A) Praktikplats finns inom skolans upptagningsområde

  • Elev får ersättning för lunch med högst 90 kr om man inte kan äta i skolmatsal (styrkta kostnader, ex. kvitton)
  • Medhavd mat ersätts motsvarande priset för skollunch, 55 kr
  • Elev får ersättning för resor motsvarande gällande busstaxa (styrkta kostnader)

B) Praktikplatsen finns utanför skolans upptagningsområde

  • Elev får ersättning för kost enligt A
  • Elev får ersättning för en resa tur och retur per vecka med allmänna kommunikationsmedel
  • Ingen ersättning för logi

 

Högsta belopp som utbetalas är 850 kr per vecka.
Lägsta belopp som utbetalas är 50 kr per vecka. 

 

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du kan inte kan följa ärendet i funktionen Mina sidor. 


Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa