Ersättning för skadade glasögon - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När ett barn eller elev i kommunens förskolor och skolor råkar ut för skadade glasögon kan vårdnadshavaren söka ersättning hos kommunen för vissa kostnader som uppkommer i samband med detta enligt beslut i Utbildningsnämnden.

  • Ersättning lämnas för skador under hela vistelsetiden i förskola, grundskola gymnasieskola i egen regi.
  • Glasögon som skadats under resa till och från förskola och skola ersätts inte.
  • För att Malå Kommun ska ersätta självrisk eller eget utlägg får skadan inte ha uppstått genom uppenbar oaktsamhet eller på grund av slitage.
  • Ersättning för glasögonskada utgår inte för elev som är folkbokförd i Malå Kommun, men går skola i annan kommun. I dessa fall hänvisas vårdnadshavare till de ersättningsmöjligheter som kommunen där eleven går skola kan erbjuda. Elever folkbokförda i annan kommun, som är inskrivna i förskola eller skola i Malå, omfattas av möjligheten till ersättning.

 

Ersättningen omfattar kostnad för:

  • Försäkringsbolagets självrisk på t.ex. vårdnadshavarnas hemförsäkring
  • Kostnader som inte täcks av vårdnadshavarnas hemförsäkring
  • Kostnader om vårdnadshavarna saknar försäkringsskydd

Ersättning lämnas för reparationskostnader för glasögon som oavsiktligt skadats under vistelse i förskola, skola och skolbarnsomsorg med högst 500 kronor vid delskada och högst 1500 kronor vid totalskada.

 

I samband med krav på ersättning för eget utlägg eller självrisk vid glasögonskada, ska vårdnadshavare fylla i denna E-tjänst eller blankett.

Bifogas: Kvitto på reparation eller nyköp eller försäkringsbolagets beslut om självrisk.

 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa