Ersättning för skadade glasögon - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om ersättning för skadade glasögon

Ersättning ges enbart för skador uppkomna under lektionstid eller in-nuddad tid i förskola/fritids/ob-verksamhet. Kostnaden ersätts procentuellt från ursprungspris och ålder på de skadade glasögonen. Ingen ersättning utgår om eleven själv åsamkar skadan på grund av oaktsamhet.

Ersättning ges ej om skadan ersätts av egen försäkring.

 

OBS: Kvitto på betalning ska bifogas. Kostnader för glas respektive bågar ska finnas specificerade på kvittot. Detta gäller både vid reparation och nyinköp.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa