Lämna samtycke för lagring och publicering av foto och film

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi använder gärna bilder och film i våra kommunikationskanaler för att visa vad som händer i Malå kommun och berätta om våra verksamheter. För att använda bild och film där du/eller någon du är vårdnadshavare för är med i bild och/eller med namn, behöver vi samtycke av dig. Vid gemensam vårdnad behövs samtycke från samtliga vårdnadshavare.

  • Bilderna/filmerna kan komma att användas av Malå kommun för att informera om kommunens uppdrag och verksamhet.
  • Bilderna kan komma att användas i exempelvis: Trycksaker, Powerpoint-presentationer, kommunens webbplats och sociala medier.
  • Bilderna/filmerna kommer inte att användas i kommersiellt syfte.
  • Bilderna/filmerna kan komma att delas med kommunens samarbetspartners. 

Ditt samtycke behövs för att kunna lagra personuppgifterna samt publicera personuppgifterna i digitala kanaler. Samtycket är giltigt tills vidare, eller tills dess att du tar tillbaka ditt samtycke. 

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Vi behöver säkerställa din identitet vid inloggning, därför ber vi dig använda e-legitimation vid inloggning och signering. Om personen som samtycket avser är under 16 år eller har förordnats förvaltare krävs samtycke från samtliga vårdnadshavare.

Frågor om e-tjänsten

Malå kommun
0953 - 140 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa