Tillbud eller olycksfall - Barn och elever

LÄS MER

KIA är Malå kommuns system för rapportering och hantering av olycksfall och tillbud för förskolebarn och elever. Olyckor ska i så stor utsträckning som möjligt förebyggas. De olyckor som redan skett ska utredas och åtgärdas. Det är därför viktigt att anmäla olycksfall eller tillbud som våra förskolebarn eller elever råkar ut för. Det blir ett verktyg i arbetet med att förbättra arbetsmiljön.

Tillbud är en händelse som kunnat orsaka ett olycksfall – Oj!
Olycksfall är en händelse när ett barn eller elev blivit skadad – Aj!