Anmälan för mottagande i anpassad grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Godkännandet lämnar du eller ni som vårdnadshavare efter att ni varit delaktiga samt fått information om innehållet i ditt barns utredning. Ni ska även fått information från skolan om anpassad grundskola som skolform. I e-tjänsten gör du eller ni en anmälan om att godkänna att barnet tas emot i anpassad grundskola.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 141 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa