Kulturskola - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Malå Kulturskola – individuell undervisning

Från och med årskurs 4 har elever möjlighet att delta i kulturskolans individuella undervisning. Denna frivilliga undervisning sker vanligtvis dagtid och eleven går i allmänhet under grundskolans raster, 20 min i veckan. För att delta på den frivilliga undervisningen ska vårdnadshavare ansöka om ledigt från grundskolan på särskild blankett som tillhandahålls av Malå kulturskola när eleven tilldelats sin undervisningstid. Instrumentundervisning som erbjuds är bas, blockflöjt, fiol, gitarr, piano/keyboard/synth, sång, trummor, ukulele. Det finns även möjlighet att prova på en del andra instrument.

Anmälan
Anmälan görs via e-tjänst eller blankett som lämnas/skickas till Malå kommun, Maria Larsson, Box 2, 939 21 Malå.

Avgift
Malå kulturskola är avgiftsfri.

Urval
Om antalet anmälningar överstiger tillgängliga platser gäller följande urvalsprinciper:

  1. Elev som deltagit tidigare
  2. Datum för mottagen anmälan
  3. Ålder – äldre elever har företräde

Undervisning
Missade tider kan inte ersättas med annan tid, eftersom lärarnas scheman är fyllda. OBS! Om eleven uteblir från sin lektion tre upprepade tillfällen utan meddelande kommer platsen överlåtas till nästa barn i kö.

Viktigt om anmälningar/avanmälningar
Alla elever som blivit antagna kommer automatiskt att få ha kvar sin plats i verksamheten. Om barnet inte längre vill delta i den individuella undervisningen måste du som vårdnadshavare snarast meddela detta, antingen direkt till kulturskolan tfn. 0953-140 98 eller till Maria Larsson tfn. 0953-140 57.

Frågor om e-tjänsten

Maria Larsson
maria.i.larsson@mala.se
0953 - 140 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa