Språkval inför årskurs 6 - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inför årskurs 6 ska varje elev göra ett språkval. Språket som väljs har eleven i åk 6-9. Om det blir för få elever i en språkgrupp kan detta språk komma att strykas, detta gäller inte minoritetsspråken. 

Malå kommun erbjuder eleverna att som språkval välja mellan:

  • Franska  
  • Spanska 
  • Tyska
  • Modersmål
  • Minoritetsspråk (Finska, Jiddisch, Romani chib, Samiska)
    Om du väljer att inte läsa ditt nationella minoritetsspråk inom språkvalet (eller elevens val) erbjuds du modersmålsundervisningen utanför timplanebunden tid.

Språkvalet inför årskurs 6 är ett viktigt val

Sedan några år tillbaka beräknas meritvärdet från grundskolan utifrån 17 ämnen. Det innebär att de elever som väljer att inte läsa ett modernt språk (tyska, franska och spanska) enbart har 16 betyg och får därmed lägre meritpoäng inför gymnasievalet än om de även läst ett modernt språk och uppnått minst betyget E.

Moderna språk är dessutom kurser som på gymnasiet ger extra meritpoäng. Meritpoäng är extra poäng för utvalda kurser som läggs till jämförelsetalet i slutbetyget från gymnasieskolan. Att läsa ett modernt språk under åk 6-9 påverkar därför möjligheten att uppnå dessa meritpoäng, som kan behövas vid vidare studier efter gymnasiet. Det kan vara av stor vikt att skaffa sig meritpoäng för att vara med och konkurrera om platserna på högskola och universitet.

Tidigare kunde en elev högst få 20,0 i slutbetyg på gymnasiet men med meritpoäng kan eleven nå 22,5 p. Moderna språk är en meritkurs som ger extra poäng i betyget. Detta bygger på att man läser sitt valda moderna språk från åk 6-9 och sen vidare på gymnasiet. Även högre kurser i engelska och matematik ger meritpoäng.

För de elever som inte väljer ett modernt språk, eller inte når målen i engelska, svenska eller svenska som andraspråk, erbjuds istället undervisning i dessa ämnen. Dessa val ger inga extra meritpoäng. Gör man som elev något av dessa val bör det alltid ske i samråd med vårdnadshavare, mentor samt undervisande lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska eftersom det kan påverka möjligheter vid gymnasievalet. 

Läs mer om språkvalet: Dags för språkval - pdf-fil från Skolverket

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 141 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa