Godkänna plats på förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Efter inkommen ansökan om plats i förskola eller fritidshem skickar Utbildningskontoret hem ett placeringserbjudande. Du kan godkänna placeringen aningen via svarstalongen som följer med placeringserbjudandet eller genom denna e-tjänst. 

Vill ni ej ha platsen, går den till annan sökande och ni avförs ur kön. Ny ansökan erfordras för att åter ställa sig i kön. Uppsägning av platsen ska ske två månader före aktuellt datum. 

 

Se ytterligare information om riktlinjer och taxor på Malå kommuns hemsida: 

Förskolans riktlinjer
Länk till Malå kommuns hemsida


Förskolans taxor
Länk till Malå kommuns hemsida


Fritidshemmets riktlinjer
Länk till Malå kommuns hemsida


Fritidshemmets taxor
Länk till Malå kommuns hemsida

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa