Anmäla kontaktperson utöver vårdnadshavare för barn i förskola och skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan göra en anmälan till kommunen om du som vårdnadshavare vill godkänna att annan person än vårdnadshavare, exempelvis sambo eller mor- och farförälder under en period får tillåtelse att få uppgifter från förskolan/skolan om barnet, kallas till träffar eller får åtkomst till skolans system såsom tex. Tempus och SchoolSoft. 

Du väljer själv om detta medgivande gäller tillsvidare eller under en begränsad period. Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavares underskrift för att en annan person än vårdnadshavaren ska få ta del av information som rör barnet.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa