Tillbud eller olycksfall - Medarbetare

LÄS MER

KIA är Malå kommuns system för rapportering och hantering av olycksfall och tillbud för medarbetare. Olyckor ska i så stor utsträckning som möjligt förebyggas. De olyckor som redan skett ska utredas och åtgärdas. Det är därför viktigt att anmäla olycksfall eller tillbud som du som medarbetare råkar ut för. Det blir ett verktyg i arbetet med att förbättra arbetsmiljön.

Tillbud är en händelse som kunnat orsaka ett olycksfall – Oj!
Olycksfall är en händelse när någon blivit skadad – Aj!