Tillbud eller olycksfall - Chef/arbetsledare/skyddsombud

LÄS MER

KIA är Malå kommuns system för rapportering och hantering av olycksfall och tillbud för medarbetare, barn och elever. Här får du som chef/arbetsledare/skyddsombud här en överblick över inrapporterade tillbud och olycksfall för att kunna förebygga risker i arbetsmiljön.

Tillbud är en händelse som kunnat orsaka ett olycksfall – Oj!
Olycksfall är en händelse när någon blivit skadad – Aj!