Nominering av ledarstipendium och kulturstipendium

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Malå kommun utdelar årligen ett ledarstipendium och ett kulturstipendium. Stipendierna omfattar 5 000 kronor vardera. Förslag på stipendiater ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 april. 

LEDARSTIPENDIUM
Nomineras av förening/medborgare. Förslag lämnas in på ledarkandidat som uppvisat goda ledargärningar inom ungdomsverksamhet i Malå kommun under det senaste året.

KULTURSTIPENDIUM
Nomineras av förening/medborgare. Förslag lämnas in på kulturkandidat för att hedra goda insatser inom kulturområdet i Malå kommun under det senaste året.

NOMINERING AV STIPENDIER
Alla nomineringar ska vara skriftliga och inlämnade via vanlig post eller e-post på särskild blankett. Uppge alltid kontaktuppgifter till dig som lämnar in en nominering. Om ingen nominering på ledar- och/eller kulturstipendiat inkommit inom nomineringsperiodens slut, så har ledamöterna i allmänna utskottet rätt att utse och tilldela ledar-/kulturstipendierna.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa