Nominering av ledarstipendium, kulturstipendium och stipendium till årets landsbyggare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Malå kommun utdelar årligen ett ledarstipendium, ett kulturstipendium och ett stipendium till årets landsbyggare. Stipendierna omfattar 5 000 kronor vardera. Förslag på stipendiater ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 april.

LEDARSTIPENDIUM
Nomineras av invånare. Förslag lämnas in på ledarkandidat som uppvisat goda ledargärningar inom ungdomsverksamhet i Malå kommun under det senaste året.

KULTURSTIPENDIUM
Nomineras av invånare. Förslag lämnas in på kulturkandidat för att hedra goda insatser inom kulturområdet i Malå kommun under det senaste året.

ÅRETS LANDSBYGGARE
Nomineras av invånare. Förslag lämnas in på kandidat som uppvisat goda gärningar för en eller flera landsbygder i Malå Kommun under det senaste året. 
 

NOMINERING AV STIPENDIER
Alla nomineringar ska vara skriftliga och inlämnade via e-tjänst, vanlig post eller via e-post på särskild blankett. Uppge alltid kontaktuppgifter till dig som lämnar in en nominering. Om ingen nominering  inkommit inom nomineringsperiodens slut, så har ledamöterna i allmänna utskottet rätt att utse och tilldela stipendierna.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa