Ansöka om utökad tid i förskola eller fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som vårdnadshavare kan du göra en ansökan om du av något skäl ser att barnet har ett behov av att vara mer tid på förskolan eller fritidshemmet. 

Vem kan ansöka om utökad vistelsetid? 

Om barnet har särskilda behov
Det kan vara om barnet har särskilda behov, till exempel om barnet behöver tränad i sociala färdigheter, i sin språkutveckling eller att barnet har något fysiskt rörelsehinder. Ansökan kan styrkas med intyg från till exempel psykolog, logoped, läkare eller annan myndighetsperson. Kommunen är restriktiv med att bevilja utökad tid. Beslut om utökad tid på grund av att barnet har särskilda behov gäller upp till 6 månader. Kvarstår behovet sker en ny prövning. 

På grund av familjens situation
Det kan även vara på grund av familjens situation i övrigt, till exempel att familjen har ett svårt sjukt barn och syskonet behöver mer tid på förskolan. Det kan även vara när det finns psykisk eller fysisk sjukdom i familjen samt socioekonomisk utsatthet där socialtjänsten är inkopplad. Utökad vistelsetid kan beviljas utifrån en ansökan med intyg som styrker behovet. Beslut om utökad vistelsetid på grund av familjens situation gäller upp till 6 månader. Kvarstår behovet sker en ny prövning. 

Lämna in din ansökan senast två veckor innan önskat startdatum. Ansökan gör du via e-tjänst eller blankett. 

OBS: Ansökan om OB-verksamhet (pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger) gör du via denna e-tjänst och blankett. 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa