Intresseanmälan bredbandsanslutning Björkås och Brännäs inom Malå kommun

LÄS MER

PTS bredbandsstöd är en statlig finansieringsordning som syftar till att öka tillgängligheten till bredband i Sverige, särskilt på landsbygden och i glesbygden. Genom ordningen kan kommuner ansöka om ekonomiskt stöd för att bygga ut bredbandsnät i områden där det inte finns tillräcklig täckning. Stödet täcker en del av kostnaderna för utbyggnaden och kan bidra till att fler människor och företag får tillgång till höghastighetsinternet.

Malå kommun har beslutat att ansöka om PTS bredbandsstöd för att finansiera utbyggnaden av bredband i byarna Björkås och Brännäs. Syftet är att öka tillgängligheten till höghastighetsinternet i dessa områden och därmed förbättra förutsättningarna för både invånare och företag. Genom att ta del av bredbandsstödet från PTS kan kommunen täcka en del av kostnaderna för utbyggnaden, vilket gör projektet mer genomförbart och ekonomiskt hållbart.

Ägare till fastigheter i Brännäs och Björkås får härmed en intresseförfrågan om de är intresserade att ansluta sina fastigheter till bredbandsnätet i det fall att Malå kommun får igenom bredbandsstödet från PTS.
Kostnaden för anslutning är enligt gällande anslutningsavgift på 17 500 kro­nor inklusive moms, där kunden står för grävning från svetsbrunn in till huskroppen.

Alternativt kan grävning anordnas av Malå kommun för en anslutningsavgift på 39 000 kronor inklusive moms.
I an­slutningsavgiften ingår materiel så som slang, fiber­ka­bel, varningsnät, ak­tiv utrustning samt kontaktering och montering. Om du vill ansluta dig, ring eller skicka e-post till Magnus Rönnberg enligt kontaktuppgifter längst ner i brevet.

Leverans av anslutning sker senast 2024-10-31.

 

EU

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa