Intresseanmälan bredbandsanslutning Malå kommun

LÄS MER

PTS bredbandsstöd är en statlig finansieringsordning som syftar till att öka tillgängligheten till bredband i Sverige, särskilt på landsbygden och i glesbygden. Genom ordningen kan kommuner ansöka om ekonomiskt stöd för att bygga ut bredbandsnät i områden där det inte finns tillräcklig täckning. Stödet täcker en del av kostnaderna för utbyggnaden och kan bidra till att fler människor och företag får tillgång till höghastighetsinternet.

Malå kommun har beslutat att ansöka om PTS bredbandsstöd för att finansiera utbyggnaden av bredband i byarna Björkås och Brännäs. Syftet är att öka tillgängligheten till höghastighetsinternet i dessa områden och därmed förbättra förutsättningarna för både invånare och företag. Genom att ta del av bredbandsstödet från PTS kan kommunen täcka en del av kostnaderna för utbyggnaden, vilket gör projektet mer genomförbart och ekonomiskt hållbart.

EU

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa